Wednesday, March 14, 2012

Dogs are cute but they ain't no cats

Det är roligt att hundar anses vara smarta djur för att de lyder kommando, medans katter anses vara smarta(re) för att de vägrar lyda kommando. Okey, sjukt ounik tanke, the bottom line is att hundar verkar dumma även om de inte är det, typ som folk som särskriver.

No comments:

Post a Comment